Paper dels ajuntaments en l’escola del futur – Diari de Girona 29/01/15

29.01.15 DG - Jornada educació Horitzó 2025