Acord de creació

L’any 2015 es van formular les bases de creació de la Taula per a l’Educació a la Garrotxa. Aquestes, es recullen en el següent document: ACORD DE CREACIÓ DE LA TAULA PER A L’EDUCACIÓ A LA GARROTXA.

ACORD – Taula per a l’Educació a la Garrotxa